Podobne pobude

Po vsem svetu je veliko projektov, ki so podobni Funkfeuerju Gradec. Izmenjava mnenj, izkušen ter znanja med domačimi in tujimi projekti je zaželjena in živahna. Sledi nedovršen seznam skupin, ki imajo podobna zanimanja in podobne cilje.

Avstrija

Mednarodno